Over de Artrose Stichting

De Artrose Stichting werd opgericht in juli 2015 door professionelen in de medische en wetenschappelijke wereld alsook ook door patiënten.

Het onbaatzuchtig doel van de stichting is het bestrijden van artrose door initiatieven te nemen van educatieve, wetenschappelijke,  filantropische of humanitaire aard. Ze maakt hierbij geen onderscheid op grond van taal,  regio of ras, politieke, filosofische of confessionele overwegingen. 

Ze levert een belangrijke bijdrage aan de preventie en verbetering van de levenskwaliteit van patiënten en aan de bevordering en financiële ondersteuning van fundamenteel en preklinisch onderzoek.

Opdrachten van de Stichting


Om haar doelstellingen te bereiken, zal de Stichting de volgende missies uitvoeren:
 

  • informatie-, preventie- en gezondheidsvoorlichtingscampagnes voor het grote publiek organiseren;Reseau-de-personnes-(3).jpg

  • de voorlichting van artsen en medisch-sociaal personeel te bevorderen;

  • acties of initiatieven met betrekking tot de preventie en bestrijding van artrose te organiseren, te bevorderen, mee te werken of te coördineren;

  • psychosociale en financiële interventies voor mensen met artrose en hun families;

  • wetenschappelijk onderzoek op het gebied van artrose te stimuleren;

  • om de Stichting en haar missies bekend te maken;

  • het behartigen van de belangen van de wetenschappelijke gemeenschappen en de patiënten in verschillende fora;

  • zich aansluiten bij en samenwerken met alle instellingen en organen die dezelfde doelstellingen nastreven als zij.